خانه کسب و کار کارافرینان و انسان ها ی خلاق چگونه اند

کارافرینان و انسان ها ی خلاق چگونه اند

نوشته را به نحوی مطزح میکنم که قالب افراد کار افرین و خلاق ارای ان هستند

-با اعتماد به تفس

-استمرار در کارو هدف

-روحیه مثبت نگر

-کمال گرا

-دارای هدف و علاقه ای اتشین به کار

-تیز بین و یابنده فرصت ها

-اجنماعی و برون گرا

-رقابتی در عین همکاری

-مسولیت بذیر

کار افرینی هنری است که با مهارت شریک میشود و با اشتیاق به عمل میرسد

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

بیشترین خوانده شده ها

democracy

1 2 3 4 5 6

دموکراسی تعریف نیست دستورالعمل اجرا

دم.کراسی از حریم خصوصی ،ازادی بیان و...گرفته مفاهیمی است در دولت ملت ها نهادینه شده اگر نظریه یردازی تفکیک قوا را مطرح کرد قصد بر...

ناموس

ناموس ،غیرت،فرهنگ، ایا قاتل مجرم نیست /یک ناموس یرست

مجلس

شروع مجلس یازدهم نامزدهای ریاست مجلس مصطفی میر سلیم محمد باقر قالیباف حمیدرضا حاجی بابایی -