خانه ojan clup

ojan clup

democracy

1 2 3 4 5 6

روز جهانی بزرگداشت فردوسی

روز جهانی بزرگداشت فردوسی و شاهنامه... شاهنامه ستون بزرگ زبان پارسی و هویت ما ایرانی ها روز دوشنبه 25 اردیبهشت 15 ماه مه روز بزرگداشت فردوسی...

چشم انداز سیاسی در ایران ۹۹

» عبدالله مومنی معمولا انتخاباتها به روشن شدن خطوط سیاسی و خط مشی ها جریانات سیاسی منجر می شود زیرا هنگامه ی انتخابات زمان وزن...

نیولیبرالیسم

در پیش و پس انقلاب اسلامی، واژه لیبرالیسم دشنام بود. دشنام‌دهندگان لیبرالیسم را نمی‌شناختند و از آن همچون اسم رمزی برای انگ زدن به...

new generation in fashion

- -samasghari - - - - - - - - -

/sami/beigi/

https://www.youtube.com/watch?v=1zMUcS2RCkw

ایین 13 بدر

همانطور که پیشینه ی جشن نوروز را از زمان جمشید می دانند درباره ی سیزده به در (سیزده بدر) هم روایت هست که : «…...

روایت کامبیز خان حسینی زین 40 ساله

https://www.youtube.com/watch?v=Isd83xL3N0c