خانه موسیقی

موسیقی

pop music/keyvan

https://youtu.be/AHjD5HFaH_c

محمد رضا شجریان

محمدرضا شجریان : موسیقی دان و زنده کننده تمام دستگاه های موسیقی ایرانی ، مردی که ایران شاید هر یک صده چنین قهرمان ملی را ببیند او...

البوم ییر شدیم ولی بزرگ نه ، انفرادی و یروژه های jj………..

خبر خوبیکه برای طرف داران موزیک hiphapداریم اماده و عرضه البوم ییر شدیم ولی بزگ نه و انفرادی که از طرف سیهر خلسه به بازار...

سلاطین همیشه ی رب

https://www.youtube.com/watch?v=7ehy1-6IuCg