خانه هنر

هنر

video

89 سالگرد تولد فردین

https://www.radiofarda.com/a/30416871.html

!!!!!!!!!!!!surprise

-1 از لوگوی قرار گرفته در سمت راست سایت که قسمت تبلیغ است برای خود یرینت به صورت کارت داشته باشید نخواستم بارکد باشد چون نیازی...

هنر و ارتقا ملت ها

مقاله...(در حال تدوین) روشنفکران طرحی دارند و عمل گرایان موضف به ان هنر الهام ذهنی است که هنرمند از رویداد شی موضوع یا مکانی برداشت میکند انتهای...

نوبل صلح امسال

نوبل امسال با توجه به افرادی که برای رهایی بشر از درد ها و الام بشر امروزه از محیط ریست تا مسایل منطقه...

THE SEVEN

Sieben dieser Designs – von Carine Roitfeld, Cara Delevingne, Tommy Hilfiger, Sébastien Jondeau, Diane Kruger, Kate Moss und Takashi Murakami – wurden jeweils 77...