خانه هنر

هنر

pop music/keyvan

https://youtu.be/AHjD5HFaH_c

محمد رضا شجریان

محمدرضا شجریان : موسیقی دان و زنده کننده تمام دستگاه های موسیقی ایرانی ، مردی که ایران شاید هر یک صده چنین قهرمان ملی را ببیند او...

افتتاح جشنواره ونیز زیر سایه کرونا

هفتاد و هفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز، چهارشنبه‌شب (دوازدهم شهریور) افتتاح شد، در حالی که به نظر می رسید این جشنواره هم با...
video

89 سالگرد تولد فردین

https://www.radiofarda.com/a/30416871.html

!!!!!!!!!!!!surprise

-1 از لوگوی قرار گرفته در سمت راست سایت که قسمت تبلیغ است برای خود یرینت به صورت کارت داشته باشید نخواستم بارکد باشد چون نیازی...

توسعه یایدار چیست؟

توسعه یایدار مفهومی است که در جوامع کمتر توسعه یافته احتیاج به مبتحثه میان نخبگان و یخته تر شدن ان احساس میشود از این...

هنر و ارتقا ملت ها

مقاله...(در حال تدوین) روشنفکران طرحی دارند و عمل گرایان موضف به ان هنر الهام ذهنی است که هنرمند از رویداد شی موضوع یا مکانی برداشت میکند انتهای...

نوبل صلح امسال

نوبل امسال با توجه به افرادی که برای رهایی بشر از درد ها و الام بشر امروزه از محیط ریست تا مسایل منطقه...