خانه اخبار روزانه محیط زیست

اخبار روزانه محیط زیست

معاون رئیس جمهوری آمریکا واکسن کرونا دریافت کرد

مایک پنس، معاون ریاست جمهوری آمریکا روز جمعه، واکسن کووید-۱۹ تولید شرکت فایزر را جلوی دوربین‌های تلویزیونی دریافت کرد. مقامات تیم انتقالی جو بایدن،رئیس...

ویژه نامه انتخابات امریکا

-1- باز‌گردیم به ابتدای انتخابات در تاریخ آمریکا و اولین باری که رئیس‌جمهور با به دست آوردن همه آرا انتخاب شد. آمریکا تازه از بریتانیا جدا...