خانه سیاست کاهش هر چه بیشتر ازادی و دموکراسی و جامعه مدنی در ایران...

کاهش هر چه بیشتر ازادی و دموکراسی و جامعه مدنی در ایران اینده

تحولات ناخرسند کننده

اگر به جریان های ییش رو و هم چنین اتفاقاتی که رخ داده با دیدی عمیق بنگریم

از مجلس انتصابی تا اقتصاد و مصادیق ان و تمامی مواردی که هر ایرانی شاهد ان است نشان ار این دارد

که واقعا به سمت یک حکومت مطلق با رفتار هایی کاملا متضاد با جامعه جهانی حرکت میکنیم .

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

بیشترین خوانده شده ها

democracy

1 2 3 4 5 6

دموکراسی تعریف نیست دستورالعمل اجرا

دم.کراسی از حریم خصوصی ،ازادی بیان و...گرفته مفاهیمی است در دولت ملت ها نهادینه شده اگر نظریه یردازی تفکیک قوا را مطرح کرد قصد بر...

ناموس

ناموس ،غیرت،فرهنگ، ایا قاتل مجرم نیست /یک ناموس یرست

مجلس

شروع مجلس یازدهم نامزدهای ریاست مجلس مصطفی میر سلیم محمد باقر قالیباف حمیدرضا حاجی بابایی -