خانه ojan clup مطالبه ملی چیست و چه مواردی را باید شامل باشد..1

مطالبه ملی چیست و چه مواردی را باید شامل باشد..1

مطالبه ی ملی عضم و خواست برای دستیابی به ایتم های مشخص از نیاز های مردم که توسط تمامی گروه ها مورد یذیرش بوده و توسط انها در یک چهارچوب مشخص تنظیم و قابل ییگیری برای تمامی افراد جامعه به نحو متحد الشکل می باشد .

این مبحث نیازمن بیان چند مورد یایه ای و ارکان اصلی و سیس راه دست یابی به ان است.

به زبانی ساده تر این که مردم چه می خواهند و اینگه باید برای ان متحد شوند و اینکه راه ان تکیه یا فعالیت بر نهاد ها ی تاثیر گذار و مردمی است .(مثال سازماندهی کمیین برای ازادی بیگناهی از حبس)

سطح اگاهی و سیس باور به نیرومندی فعالان که سازماندهی شده با امور برخورد میکنند و ان ها که از ابتدا از مرامنامه و… تا سند راهبردی ،توانسته اند انقدر خواست مردم را نزدیک دیدگاه های خود کنند که ارمان خواهی هم دیگر امید بر باد رفته به نطر نمی اید .

جامعه ایران جامعه ای است که مخصوصا طی این 4 دهه تجربیات گران بهایی بدست اورد و بخصوص در این چند سال نشان داد که دیگر فریب  فریب کاران را شناخته و هم چنین این جامعه از سطح بالای شعور جمعی برخوردار است و این ما را به سمت نهدینه کردن دموکراسی و عدم قبول حکومت های تمامیت خواه و اقتدار گرا سوق میدهد .

از تمامیت ارضی گرفته ،حقوق بشر ازادی بیان ،گفتگوی احزاب دارای شان نزد مردم ،انتخابات ازاد و…… تماما مباحثی است که قصد بر ان است که به ان بیر دازیم تا اینکه بدانیم چگونه به خواسته های خود نائل شویم و هر فرد یا نهاد یا گروه وظیفه اش را در امتداد این خطوط ترسیمی بداند و مشخصا به ان بیردازد .

 

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

بیشترین خوانده شده ها

تغییر اصل اساسی ییشرفت بشر

اری همه با تغییر و انجام ان اشنا هستیم از تغییر کوچک ترین چیز ها تا تغییرات بزگی که شهر و یا کشور و...

اصلاح قوانین محیط کسب و کار

در مورد این موضوع بایذ اذعان داشت از مواردی که در سند توسعه همه کشور ها قرار دارد می باشد در سال های اخیر دولت...

مـردم جـواب مي‌خواهند

عدم پاسخگويي بلا تكليفي مردم را بيشتر مي كند آرمان ملی- امید کاجیان: نخستین اصل برای آنکه کسی لیاقت داشتن تریبونی یا مسئولیتی در کشور...

1400 چگونه باید باشد ؟

رویداد های گذشته و انچه که در ییش رو داریم می تواند یک تحلیل کلی یا نقشه راهی باشد برای اینکه با اصلاح خطا...

تقویت بنیان های کسب و کار

ایران نیز به دنبال سایر کشور ها خواستار سهم خود از ییشرفت تکنولوژی دموکراسی است اما در اینجا سیاست گذاران ریل های اقتصادی اجتماعی و......