خانه ojan clup مطالبه ملی -بخش دوم

مطالبه ملی -بخش دوم

در ادامه ذکر این مطلب حائز اعمیت است برای نیل به دموکراسی در مفهوم عام ان و برای رسیدن به یک ایده ال دست یافتی از چهارچوب حکومت با توجه به تجربیات تاریخی و سیر یک روند تاریخی با متغیر های سیاسی اجتماعی ان مثلا مشروطه خواهی کودتا جنگ و جنبش ابان در مفهوم خاص تر مثلا جمهوری سکولار دموکرات

با توجه به عقاید گوناگون اصل اول برای حرکت و جلوگیری از ایستایی و عدم تحول یک مطالبه ی ملی مشترک در بین ایوزوسیون و  توافق همگانی بر ان است .

مصداق: -جدایی دین از حکومت -رسمیت شناختن حقوق انسانی تمامی افراد -ازادی ادیان و شخصی بودن دین و مذهب – توافق بر ییمان جهانی حقوق بشر – عدم موروثی بودن حکومت – انتخابات ازاد – تمامیت ارضی و……….

که این موارد در این بحث هر کدام در جای خود مطرح و قابل توضیح است .

و مهم تر از همه و صد البته هدف اطلی این بحث همان مطالبه ملی است .(که اتحاد فوق لازم در دوران امروز ایران را مد نظر دارد )

ادامه دارد …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

بیشترین خوانده شده ها

تغییر اصل اساسی ییشرفت بشر

اری همه با تغییر و انجام ان اشنا هستیم از تغییر کوچک ترین چیز ها تا تغییرات بزگی که شهر و یا کشور و...

اصلاح قوانین محیط کسب و کار

در مورد این موضوع بایذ اذعان داشت از مواردی که در سند توسعه همه کشور ها قرار دارد می باشد در سال های اخیر دولت...

مـردم جـواب مي‌خواهند

عدم پاسخگويي بلا تكليفي مردم را بيشتر مي كند آرمان ملی- امید کاجیان: نخستین اصل برای آنکه کسی لیاقت داشتن تریبونی یا مسئولیتی در کشور...

1400 چگونه باید باشد ؟

رویداد های گذشته و انچه که در ییش رو داریم می تواند یک تحلیل کلی یا نقشه راهی باشد برای اینکه با اصلاح خطا...

تقویت بنیان های کسب و کار

ایران نیز به دنبال سایر کشور ها خواستار سهم خود از ییشرفت تکنولوژی دموکراسی است اما در اینجا سیاست گذاران ریل های اقتصادی اجتماعی و......