مجلس

شروع مجلس یازدهم

نامزدهای ریاست مجلس

مصطفی میر سلیم

محمد باقر قالیباف

حمیدرضا حاجی بابایی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

بیشترین خوانده شده ها

مطالبه ملی -بخش دوم

در ادامه ذکر این مطلب حائز اعمیت است برای نیل به دموکراسی در مفهوم عام ان و برای رسیدن به یک ایده ال دست...

مطالبه ملی چیست و چه مواردی را باید شامل باشد..1

مطالبه ی ملی عضم و خواست برای دستیابی به ایتم های مشخص از نیاز های مردم که توسط تمامی گروه ها مورد یذیرش بوده...

صادرات ایدئولوژی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

بحرین چهارمین کشور عربی و اسلامی، بعد از مصر، اردن و امارات است که عادی‌سازی رابطه با اسرائیل را پذیرفته است. توافق اسرائیل و بحرین...