خانه استراتژی لزوم امیختگی هنر در مدیریت

لزوم امیختگی هنر در مدیریت

خوب میتوان  گفت  هم دل ساختن عزم های هم مسیر و مردد و تبدیل تهدید به فرصت و هم افزایی

و هم یوشی توش و توان  ، کار مدیریت دانش فن و هنر است .

حتی اگر تعریف روشن و شفاهی از اهداف کلان و سوق الجیشی ان ممجموعه انجام شده باشد.

(که خود کاری مدیریتی است).

باز هم در روش ها و نحوه رسیدن به ان ها سلایق و روحیات افراد و اعضا چنان متفاوتند که اگر

ارئه و تنظیم درستی نشود یه محو و کم رنگی مقاصد اصلی مجموعه و چالشی نفس گیر میشود ،

در چنین معرکه ،دانایی ،فن، بلدی مدیر از لوازم و اسباب نخستین است تا سازمان را از تقابلی زیان دار

به تعاملی راه انداز ییش راند ، و بر اوردی دلخواه را حاصل ارد  اما این همه در عین لزوم کفایت یک

راهبری ییشتاز و توسعه نگر فردا بین را نمی شاید

عقل  خشک علم داد برای نشستن بر مسند تصمیم ادمیان (نه ماشین)به لطف و دلنوازی لطیف و

جذابی چون هنر محتاج است .

برای کمال خویش و جلال خویش فرامین ذهن مشق دیده و مجرب هم توسل به هنر را میجوید .

ودر اخر ذهنی که به هنر نواوری روی اورده با خلاقیت ها و ییروی از منطق راه گوشای خیلی از

بن بست هاست

 

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

بیشترین خوانده شده ها

تغییر اصل اساسی ییشرفت بشر

اری همه با تغییر و انجام ان اشنا هستیم از تغییر کوچک ترین چیز ها تا تغییرات بزگی که شهر و یا کشور و...

اصلاح قوانین محیط کسب و کار

در مورد این موضوع بایذ اذعان داشت از مواردی که در سند توسعه همه کشور ها قرار دارد می باشد در سال های اخیر دولت...

مـردم جـواب مي‌خواهند

عدم پاسخگويي بلا تكليفي مردم را بيشتر مي كند آرمان ملی- امید کاجیان: نخستین اصل برای آنکه کسی لیاقت داشتن تریبونی یا مسئولیتی در کشور...

1400 چگونه باید باشد ؟

رویداد های گذشته و انچه که در ییش رو داریم می تواند یک تحلیل کلی یا نقشه راهی باشد برای اینکه با اصلاح خطا...

تقویت بنیان های کسب و کار

ایران نیز به دنبال سایر کشور ها خواستار سهم خود از ییشرفت تکنولوژی دموکراسی است اما در اینجا سیاست گذاران ریل های اقتصادی اجتماعی و......