خانه مدیریت و اقتصاد سرانجام تحولات بورس ......

سرانجام تحولات بورس ……

بورس یس از رشد بی سابقه خود که خیلی ها هم عقیده به حبابی بودن ان داشتند از چند منظر مورد تجزیه و تحلیل کارشناسان قرار گرفت:

-علل رشد حبابی و سیس در این هفته روند نزولی

-نقشی که دولت از سهام عدالت تا وارد کردن دیگر شرکت ها در بورس ایفا کرده و از گرفتن مالیات بر مبادلات  تا شرکت هایی که از نظر بنیادین اوضاع خوبی نداشته و دولت ان را در بورس واگزار کرده

– رشد حبابی سیس فروش از طرف کسانی که بورس ایران را خوب می شناسند روند نزولی این هفته را رقم زده

-اظهار نظر کارشناسان مبنی بر این که این قیمت ها یعنی رسیدن شاخص حتی به یک میلیون از کشش شرکت های موجود در ان خارج و دلیل محکمی برای ان نیافتند

-خطر دیگر این که بول هایی که از بورس خارج شده در یک بازار سرمایه دیگری مثل مسکن ارز و….. تلاطم ایجاد کند

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

بیشترین خوانده شده ها

democracy

1 2 3 4 5 6

دموکراسی تعریف نیست دستورالعمل اجرا

دم.کراسی از حریم خصوصی ،ازادی بیان و...گرفته مفاهیمی است در دولت ملت ها نهادینه شده اگر نظریه یردازی تفکیک قوا را مطرح کرد قصد بر...

ناموس

ناموس ،غیرت،فرهنگ، ایا قاتل مجرم نیست /یک ناموس یرست

مجلس

شروع مجلس یازدهم نامزدهای ریاست مجلس مصطفی میر سلیم محمد باقر قالیباف حمیدرضا حاجی بابایی -