خانه مدیریت و اقتصاد دموکراسی تعریف نیست دستورالعمل اجرا

دموکراسی تعریف نیست دستورالعمل اجرا

دم.کراسی از حریم خصوصی ،ازادی بیان و…گرفته مفاهیمی است در دولت ملت ها نهادینه شده

اگر نظریه یردازی تفکیک قوا را مطرح کرد قصد بر این بود از تجمع قدرت در یک نهاد یا شخص جلوگیری کند

اگر بحث استقلال یک قوه مثلا قوه قضاییه مطرح شد برای اجرای حقوق مسلم انسان ها است که به وسیله قانون حکم اجرا در جامعه مدنی را گرفته

اگر تضاد ارا مطرح میشود باید در یک شاکله ای بین احزاب باشد تا موجب ترقی شود

کوتاه سخن در این نوشته گاه تضادها در این است که یک عده زیاد حتی خواسته دقیق خود را نمیتوانند به مسیولین برسانند

مقاله قبلیناموس
مقاله بعدیdemocracy

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

بیشترین خوانده شده ها

democracy

1 2 3 4 5 6

دموکراسی تعریف نیست دستورالعمل اجرا

دم.کراسی از حریم خصوصی ،ازادی بیان و...گرفته مفاهیمی است در دولت ملت ها نهادینه شده اگر نظریه یردازی تفکیک قوا را مطرح کرد قصد بر...

ناموس

ناموس ،غیرت،فرهنگ، ایا قاتل مجرم نیست /یک ناموس یرست

مجلس

شروع مجلس یازدهم نامزدهای ریاست مجلس مصطفی میر سلیم محمد باقر قالیباف حمیدرضا حاجی بابایی -